top of page
לבחור ירוק ירוק-01.png

סיכום המומחים של "לבחור ירוק"

אחרי שניתחו את הנתונים ביחס לכל מפלגה:

shutterstock_746582149.jpg

The green rating

meretz.jpg

מרץ - שורה תחתונה

למה כן: מצע מקיף שמתחייב באופן משמעותי לכל הנושאים ופעילות פרלמנטרית מקיפה ומתמשכת. למה לא: במערכת הבחירות הנוכחית לא שמענו כמעט שום התייחסות מהמפלגה לנושא משבר האקלים והסוגיות הסביבתיות.

הנציגים הסביבתיים במפלגה: תמר זנדברג

Unknown.jpeg

העבודה - שורה תחתונה

למה כן: פעילות פרלמנטרית מהכנסת האחרונה ולפניה שמקדמת מדיניות סביבתית, של חברת הכנסת מרב מיכאלי ושל המועמדים נחמן שי ועמר ברלב. בנוסף, גלעד קריב שהיה חבר במפלגת "התנועה הירוקה" בעבר, מפגין מחויבות ונכונות לשותפות עם התנועה הסביבתית בנושא. למה לא: עד כה אין התבטאויות משמעותיות בנושא במערכת הבחירות הנוכחית, לא פורסם מצע סביבתי מפורט עם יעדים, פרט להתייחסות קצרה במסמך העקרונות שפורסם לאחרונה.

הנציגים הסביבתיים במפלגה:הרב גלעד קריב

Unknown.jpeg

הליכוד - שורה תחתונה

למה כן: השרה גילה גמליאל, בזמנה הקצר בתפקיד, פעלה להעביר החלטת ממשלה לכלכלה דלת פחמן, הכריזה שתקדם חוק אקלים, העבירה את חוק הפיקדון וקידמה הצעות ויוזמות סביבתיות שונות. למה לא: השרה גילה גמליאל לא קיבלה גיבוי מהמפלגה למדיניות שקידמה, ואף להפך מכך. שרים שונים דוגמת שר האנרגיה ד"ר יובל שטייניץ, ניסו לסכל מהלכים אלו ואף לקדם צעדים מנוגדים. הממשלה בראשות הליכוד השקיעה השקעות שמקבעת אותנו לתלות בדלקים פוסלים לעשרות שנים קדימה. המדיניות של הליכוד כמפלגת שלטון לא הציבה את משבר האקלים גבוה בסדר העדיפויות, ולא קידמה יוזמות חשובות בתחומי התחבורה , הבנייה ועוד.

הנציגים הסביבתיים במפלגה: גילה גמליאל

d7a9d7a1-d79cd795d792d795.jpg

ש״ס - שורה תחתונה

למה כן: מקדמים תחבורה ציבורית, וחה"כ יעקב מרגי כיו"ר וועדת הכלכלה התחייב לקדם תוכנית חילוץ ירוקה, וקידם חוקים להגנת החי והסביבה. למה לא: התנגדו לחוקים סביבתיים (הבראת מפרץ חיפה, הפיקדון) וקידמו חוקים בעייתיים (הותמ"ל). אין מחויבות מפלגתית לנושא, אין מועמד סביבתי, ואין התייחסות משמעותית של ראש המפלגה, במסגרת הקמפיין או בכלל.

הנציגים הסביבתיים במפלגה: ללא נציג רשמי

יהדות_התורה_לוגו_2019.svg.webp

יהדות התורה - שורה תחתונה

למה כן: ח"כ גפני פעל לקידום נושאים סביבתיים שונים בכנסת, לרבות אנרגיות מתחדשות והזיהום במפרץ חיפה. למה לא: אין התייחסות פומבית לנושא ואין נציג סביבתי. בנוסף, הסיעה פעלה לעצור תקנות למניעת הכנסת פלסטיק חד פעמי לשמורות טבע.

הנציגים הסביבתיים במפלגה: ללא נציג רשמי

616914.webp

הכלכלית - שורה תחתונה

למה כן: הבטחות ויעדים שאפתניים במצע, ברשתות חברתיות ובחוגי בית, המראות על מחויבות לפעול כמעט בכל אחד מהקריטריונים בצורה משמעותית. למה לא: נראה כי התמיכה בנושא מותנית בשיקולי פיתוח כלכלי, ובמקומות התנגשות המוטיב הכלכלי יהיה השיקול המכריע. מדובר במפלגה חדשה ולכן לא ניתן לבחון פעילות פרלמנטארית

הנציגים הסביבתיים במפלגה: איציק תורג'מן

yamina.jpg

ימינה - שורה תחתונה

למה כן: עמיחי שיקלי מספר 5 במפלגה מחויב מאוד לנושא, והתחיל לקדם את הנושא באופן משמעותי. גם ח"כ מתן כהנא מגיע לתמוך במאבקי סביבה. בנוסף, פורסם מצע סביבתי מקיף ובעל יעדים שאפתניים. למה לא: לאורך השנים הציגה התייחסות מעטה לנושא הסביבה, חוסר רצון לגעת בסוגיית משבר האקלים ואף הטלת ספק בחשיבותה. כמו כן, בעבר היו התבטאויות בעייתיות בנושא. גם כעת עיקר ההתייחסות של ראש המפלגה היא לקידום קלינטק ותחבורה ציבורית. בנוסף, התמיכה של המפלגה בנושא כפופה לשיקולי כדאיות כלכלית והימנעות מרגולציה עודפת דבר שעשוי להקשות ואף לעקב את המעבר הנדרש לכלכלה מאופסת פחמן.

הנציגים הסביבתיים במפלגה: עמיחי שיקלי ומתן כהנא

Unknown.png

הרשימה המשותפת - שורה תחתונה

למה כן: למפלגה נכונות לפעול בסוגיות כמו תחבורה, אנרגיה וזיהום, המגובה בעשייה פרלמנטרית סביבתית של ח"כ סונדוס סאלח וח"כ עופר כסיף. למה לא: המחויבות היא בעיקר של חברי הכנסת הספציפיים, ואינה בהכרח מייצגת את כלל המפלגה. לא מדובר בנושא דגל של המפלגה, ולא ראינו התייחסויות משמעותיות לנושא מראש המפלגה, ולא כחלק מקמפיין הבחירות שלהם.

הנציגים הסביבתיים במפלגה: סונדוס סאלח ועופר כסיף

images.png

ישראל ביתנו - שורה תחתונה

למה כן: ח"כ אלכס קושניר החל להתבטא ולפעול בתחום באופן משמעותי בחודשים האחרונים, ומבטא מחויבות עמוקה לנושא. ח"כ אלי אבידר תומך סביבה מובהק, תומך מאוד בתוכניות ירוקות, דיבר בנושא בנאומים בכנסת ובהפגנות. למה לא: חסרה התייחסות פומבית לנושאים רבים. לא נראה שיש מחויבות לנושא מטעם ראש המפלגה, ח"כ אביגדור ליברמן. המצע הסביבתי של המפלגה דל, כמו כן, הפעילות הפרלמנטרית במפלגה בעבר לא תרמה לנושאים סביבתיים, ואף להפך.

הנציגים הסביבתיים במפלגה: אלכס קושניר ואלי אבידר

Unknown-3.png

רע״ם - שורה תחתונה

למה כן: קיימת פעילות פרלמנטרית מסוימת של ח"כ סעיד אלחרומי וח"כ אימאן חטיב יאסין בנושאי אנרגיה ותחבורה. למה לא: אין התייחסות או פעילות משמעותית ברוב הנושאים, והיכן שהיא קיימת היא דלה. אין מועמד סביבתי, לא מוכרות התבטאויות של ראש המפלגה בנושא, והוא לא הוזכר כלל במערכת הבחירות הנוכחית.

הנציגים הסביבתיים במפלגה: ללא נציג רשמי

images.jpeg

יש עתיד -  שורה תחתונה

למה כן: מצע מקיף הכולל יעדים שאפתניים, שגובו בהתחייבויות של ראש המפלגה יאיר לפיד. בנוסף, יש עתיד הייתה המפלגה הראשונה להכניס את משבר האקלים כנושא מרכזי בקמפיין הבחירות שלהם, ולהתבטא בנושא בתקשורת וברשתות חברתיות כולל ע"י ראש המפלגה. כמו כן, מאז שח"כ יוראי להב הרצנו לקח על עצמו להוביל את הנושא במפלגה, הוא מתעמק, מחויב, ומקדם את הסוגיות הסביבתיות באופן משמעותי. גם חבר הכנסת מיקי לוי וחבר הכנסת בועז טופורובסקי פעלו בכנסת האחרונה לקידום נושאי אנרגיה ותחבורה. למה לא: המפלגה החלה להתייחס לנושא ברצינות רק לאחרונה, ובתחומים רבים ישנו מחסור בפעילות פרלמנטרית בעבר חרף ההצהרות. בנוסף, בתפקידו כשר אוצר, לפיד נקט במספר צעדים שנחשבים כאנטי סביבתיים, כגון הקמת הותמ"ל, וסיכול תוכניות סביבתיות.

הנציגים הסביבתיים במפלגה: יוראי להב הרצנו

Unknown-1.png

תקווה חדשה - שורה תחתונה

למה כן: מצע מרשים ומקיף הכולל יעדים שאפתניים בתחום האנרגיה, הזיהום, התחבורה, השמירה על הטבע, העירוניות ועוד. כמו כן, ראינו התבטאויות בנושא ברשתות החברתיות ובחוגי בית, כולל של ראש המפלגה, והוא נכנס כחלק משמעותי מקמפיין הבחירות שלה. בנוסף, שרן השכל פעלה לקידום זכויות בע"ח. למה לא: כשר להגנת הסביבה, זאב אלקין נחשב, בקרב מספר ארגונים סביבתיים לשר הגנת סביבה שמרן שלא פעל לקידום הנושא באופן משמעותי, וזאת למרות השתייכותו למפלגת שלטון (בעבר).

הנציגים הסביבתיים במפלגה: שרן השכל וזאב אלקין

520531.png

כחול לבן - שורה תחתונה

למה כן: המצע תומך באיפוס פליטות עד 2050, חינוך סביבתי, כלכלה מעגלית ועוד, ובחוגי בית הצהירו גם שיקדמו חוק אקלים. בקדנציה הקודמת מיקי חיימוביץ', שכבר אינה מועמדת מטעם המפלגה, עשתה פעילות פרלמנטרית משמעותית מאוד בתור יו"ר ועדת פנים וסביבה כמו כן, פרופסור אלון טל, מהדמויות הבולטות ביותר בתנועה הסביבתית בישראל הוא ראש המטה הסביבתי של המפלגה וממוקם במקום ה11. למה לא: נראה שיש פיחות בעיסוק בנושא במפלגה עם עזיבתה של מיקי חיימוביץ'. אלון שוסטר, כשר החקלאות, לא קידם סוגיות סביבתיות שעמדו לפתחו, ואף התנגד להצעת המחליטים לכלכלה דלת פחמן, ולשימוש דואלי של פאנלים סולריים על שטחי חקלאות. בנוסף, המפלגה לא מציבה יעדים שאפתניים לאנרגיות מתחדשות.

הנציגים הסביבתיים במפלגה: אלון טל ואלון שוסטר

צילום-מסך-2021-01-18-213024.png

הציונות הדתית - שורה תחתונה

למה כן: לאחרונה פורסם מצע מטעם המפלגה עם התייחסות נרחבת להגנת הסביבה, אנרגיה, תחבורה ועוד, שמראה שהתחילו לקחת את הנושא ברצינות. כשר התחבורה סמוטריץ' קידם צעדים עם השפעה חיובית על הסביבה וזיהום האוויר. למה לא: חסרה התייחסות של המפלגה לנושאים רבים, והמצע לא כולל יעדים קונקרטיים. הנושא לא נכנס כחלק מקמפיין הבחירות של המפלגה ואין לה מועמד שמרכז את הנושא.

הנציגים הסביבתיים במפלגה: ללא נציג רשמי

bottom of page